Type
Tv
Episode
24
Status:
Ongoing
Aired:
Jan 13, 2021

Fourth season of Nanatsu no Taizai.

Sub
Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan Episode 7
Ep. 7
Sub
Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan Episode 6
Ep. 6
Sub
Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan Episode 5
Ep. 5
Sub
Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan Episode 4
Ep. 4
Sub
Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan Episode 3
Ep. 3
Sub
Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan Episode 2
Ep. 2
Sub
Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan Episode 1
Ep. 1